కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 29

By | January 31, 2020

telugu sex stories కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 29 “సువర్ణా… . .ఇంత దూరం వచ్చిన తరువాత నిన్ను అనుభవించకుండా ఎలా వదులుతాననుకున్నావు… . .నీ అందం నన్ను నిలవనీయడంలేదు అని డైరెక్ట్ గా పపేరు పెట్టి పిలిచాడు హర్ష . .హర్ష అలా , కొత్తగా సువర్ణ అని పేరు పెట్టి పిలవడం చూసి ఆశ్చర్యపోతూ “హర్ష…నీకు కావలసింది నీకు ఇచ్చాను…ఇక అయిపోయింది… . .ప్లీజ్ ఇక నన్ను వదిలేయ్ నువ్వు ఇప్పటికే నేను పెద్దమ్మని అని మరిచిపోయావ్ నన్నే పెరు పెట్టి పిలుస్తున్నావ్ , ఇక దీన్ని ఎక్కువ చేయకు నన్ను వొదిలేయ్ ,” దీనంగా అడుగుతున్నది సువర్ణ . .“అప్పుడే ఎక్కడ అయిపోయింది సువర్ణ… . .నాకు నిన్ను నా మడ్డతో కసితీరా దెంగాలని ఉన్నది ,” అంటూ హర్ష తన , పెద్దమ్మ దగ్గరకు వస్తున్నాడు . .“ప్లీజ్ హర్ష…ఈ విషయం మీపెద్దనాన్నకు తెలిస్తే బాగుండదు…రేపటి నుండి మీపెద్దనాన్న ముందు తలెత్తుకుని తిరగలేను ,” అన్నది సువర్ణ . .కాని హర్ష సువర్ణ మాటలు వినకుండా ఆమెను తన , బెడ్ మీదకు తోసాడు . .సువర్ణ వెంటనే బెడ్ మీద నుండి దిగి బెడ్ రూం తలుపు గడి తీయబోయింది… . .కాని హర్ష ఆమెని పట్టుకుని వెనక్కు తిప్పి గోడకి అదిమిపెట్టాడు . .దాంతో , సువర్ణ గోడకు హర్ష కి మధ్యలో నలిగిపోతున్నది . .హర్ష మడ్డ తన , పిర్రల మధ్యలో గట్టిగా తగిలేసరికి సువర్ణ చిన్నగా మూలుగుతూ , “ఆఆఅహ్… . . . .ప్లీ…జ్ , , ,వి . .న్ను…నన్ను వ… . .ది… . .లే…య్… . .నీకు… . .పుణ్యముంటుంది ,” అన్నది . .
కాని హర్ష సువర్ణ మాటలని ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు . .సువర్ణ హర్ష పట్టు నుండి తప్పించుకోవడానికి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *