కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 27

By | January 29, 2020

telugu sex stories కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 27 హర్ష , తన , మడ్డని లాగి లాగి పిన్ని , పూకులో కొడుతుంటే ఆమె బొండాంలాంటి సళ్ళు, మెడలోని మంగళ సూత్రాలు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయి . .ఆ సీను చూసి హర్ష ,కి ఇంకా కసి పెరిగిపోయి తన , చేతులతో పిన్ని , సళ్ళని పట్టుకొని పిసుకుతూ స్పీడుగా దెంగుతున్నాడు . .హర్ష , మడ్డ స్పీడుకి పిన్ని , కేకలు ఎక్కువయ్యాయి . .అది చూసి హర్ష ,, “ ఏంటె అలా , అరుస్తున్నావు… . .బాబయ్ , లేస్తాడే, ” అన్నాడు నీ దెంగుడుకి నా పూకులో రసం కారిపోయింది రా… . . . .ఇప్పటికే నాలుగు సార్లు కారిపించావ్… . .నీకు ఇంకా కారలేదా… ” అని అడిగింది పిన్ని , . .హర్ష , ఇంకా కారలేదు అన్నట్టు తల అడ్డంగా ఊపాడు . .“ మీ బాబయ్ , నాది కారకుండానే వాడిది కార్చేస్తాడు… . . . .తరువాత నాది కారేదాక పూకులో నా వేళ్ళు దోపుకోని కార్చుకుంటాను…నీ మడ్డ పుణ్యమా అని ఇన్ని సార్లు కార్చుకుంటున్నాను… . .ఇక నా వల్ల కావడం లేదు… . .త్వరగా కార్చేయరా, అంటూ పిన్ని , రొప్పుతున్నది . .దాంతో , హర్ష , ఇంకా స్పీడుగా రొచ్చుగా వున్న పిన్ని , పూకుని తపక్ తపక్ మని ఐదు నిమిషాలు ఆపకుండా దెంగిన తరువాత పిన్ని , వైపు చూసి, “ పిన్ని… . .నాక్కూడా అయిపోయేలా ఉన్నది… .ఎక్కడ కార్చమంటావు? ” అని అడిగాడు . .పిన్ని , హర్ష , వైపు చూసి, “ నేనేమైనా పెళ్ళికాని పిల్లనా కడుపు వస్తుందని భయపడటానికి…అయినా కొత్తగా అడుగుతావేంటి, లోపల నా పూకులోనే మొత్తం కార్చేయ్ . . ” అన్నది . .హర్ష , స్పీడుగా పది పోట్లు పొడిచి స్పీడ్ లో ఇప్పటి వరకు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *