కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 26

By | January 28, 2020

telugu sex stories కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 26 “ అయితే వాటిని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో… . . . .రసం పిండి జుర్రుకోరా, ” అంటూ పిన్ని , పిచ్చిపిచ్చిగా కలవరిస్తున్నది . .“ నీ సళ్ళు అలా , కసిగా ఊరిస్తుంటే… . .కింద ఉన్న నీ పూకు ఇంకా బాగా ఊరిస్తుంది, ” అంటూ హర్ష , తన , చేత్తో పిన్ని , లంగా మీదే తొడల మధ్య ఆమె పూకు మీద వేసి గట్టిగా పిసికాడు . .హర్ష , మాటలకు పిన్ని ,కి మనసులో బాగున్నా పైకి మాత్రం, “ ఛీ… ఏంటిరా ఆ మాటలు అంత పచ్చిగా బూతులు మాట్లాడతున్నావు, ఈ మధ్య నీకు ఏం మాట్లాడాలో తెలియకుండా పోతుంది, ” అన్నది . .
“ నేను అలా , మాట్లాడటం నీకు నచ్చుద్దని నాకు తెలుసు పిన్ని ,… . .కాని బయటకు మాత్రం ఇష్టం లేనట్టు మాట్లాడతావు, ” అన్నాడు హర్ష , . .“ ఈ మధ్య నువ్వు నా మీద మరీ ఎక్కువగా పెత్తనం చెలాఇస్తున్నావురా, ” అన్నది పిన్ని , . .బెడ్ మీద ఆడదానికి అనుగుణంగా మగాడి పెత్తనం ఉంటేనే బాగుంటుంది… . .ఇక్కడ తప్పితే మిగతా అన్ని విషయాల మీద నీదేగా పెత్తనం, ” అన్నాడు హర్ష , . .హర్ష , లంగా బొందుని లాగి…పిన్ని , తొడలు మీదగా లంగాను కిందకి లాగి ఆమె ఒంటి మీద నుండి తీసేసి కింద ఉన్న చీర జాకెట్ మీద వేసి ఆమె మీద నుండి లేచి ఒక్కసారి పిన్ని ,ని పైనుండి కింద దాకా తేరిపార చూస్తున్నాడు . .ఇప్పుడు పిన్ని , హర్ష , కళ్ళ ముందు ఒంటి మీద

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *